Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse MinistriaMinistria
Ministrja
Collapse Zyra e Sekretarit të PergjithshëmZyra e Sekretarit të Pergjithshëm
Sekretari i Përgjithshëm
Stafi Mbështetës
Auditori i Brendshëm
Collapse AgjencitëAgjencitë
Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë - KIESA
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare - ARBK
Inspektorati i Tregut - IT
Agjencia për Pronësi Industriale - API
Agjencia e Metrologjisë së Kosovës - AMK
Drejtoria e Akreditimit e Kosovës - DAK
Agjencia Kosovare e Standardizimit - AKS
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse Departamenti i TregtisëDepartamenti i Tregtisë
Divizioni për Politika Tregtare
Divizioni për Marrëveshje Tregtare
Divizioni për Mbrojtjen e Tregut
Sistemi Informativ i Tregtisë
Collapse Departamenti i IndustrisëDepartamenti i Industrisë
Divizioni për Politika Industriale
Turizmi dhe Hoteleria
Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë
Divizioni i Turizmit
Collapse Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të PërgjithshmeDepartamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Divizioni i Burimeve Njerëzore
Divizioni për Buxhet dhe Financa
Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike
Divizioni për Komunikim Publik
Divizioni i Prokurimit
Collapse Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
Divizioni për Integrime Evropiane
Divizioni për Koordinim të Politikave
Programi i IPA-s
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit
Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit
Collapse Departamenti për Mbrojtjen e KonsumatoritDepartamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit
Vendimet
Collapse Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike
Listat
Legjislacioni i DKTMS
Broshurat
Vendimet e DKTMS
Raportet vjetore të DKTMS
Kontrolli i Tregtisë Strategjike në Kosovë
Informacione
Kontakti i DKTMS
Collapse Departamenti i Rezervave Shtetërore Departamenti i Rezervave Shtetërore
Divizioni për Rezerva Shtetërore të Mallrave
Divizioni për Rezerva Obligative të Naftës së Papërpunuar
Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës
Departamenti i Turizmit
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Collapse Legjislacioni Legjislacioni
Ligjet
Udhëzimet Administrative
Rregulloret
Vendimet
Direktivat Evropiane
Urdhëresat
Udhëzuesit
Collapse Diskutimet PublikeDiskutimet Publike
Projektligjet për konsultim me publikun
Konsultimet për aktet nënligjore
Collapse StrategjitëStrategjitë
Strategjitë - Arkiv
Tjera
Collapse LajmeLajme
Collapse Lajme & ArkiviLajme & Arkivi
Lajme
Arkivi
Collapse PublikimetPublikimet
Collapse PublikimePublikime
Publikime
Video
Collapse ShërbimetShërbimet
Collapse SherbimeSherbime
Investimet
Informata per bizneset
Turizmi ne Kosove
CEFTA
Tjera..
Collapse ProjektetProjektet
Collapse Projekti i Bankës Botërore - CERPProjekti i Bankës Botërore - CERP
Rreth Projektit
Përmirësimi i IKC dhe mbështetja e njohjes ndërkombëtare të tij
Mbështetja e NVM-ve për të përmirësuar gatishmërinë për eksport
Reformimi i sistemit të inspektimeve të biznesit
Shpallje
Dokumente
Tjera