Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike 

Kontaktet:

 

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

 

Email: infosekretari@rks-gov.net
Tel.: +383 (0) 38 200 36 622


 

Divizioni për Komunikim

 

Email: meptinis@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36  543 
       +383 (0) 38 200 36  512

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

 

Email: info.kiesa@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 557
      +383 (0) 38 200 36 585

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare (ARBK)

 

Email: prestreshi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 530

Divizioni i Prokurimit

 

Email: burim.koraqi@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 513

Inspektorati i Tregut

 

Email: naim.hajra@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 615

Agjencia për Pronësi Industriale (API)

 

Email:
Tel: +383 (0) 38 200 36 526

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AMK)

 

Email: avdullah.jasiqi@rks-gov.net
Tel: +383 (0)  200 36 605

Drejtoria e Akreditimit e Kosovës (DAK)

 

Email: albina.jashanica@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 20036-618

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)

 

Email: aksinfo@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36-568

Departamenti i Tregtisë

 

Email: sytrime.dervisholli@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 623

Departamenti i Industrisë

 

Email: fehmi.mulaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0)  200 36  545

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

 

Email:
Tel: +383 (0) 38 200 36 619

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

 

Email: dardan.nallbani@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36

Departamenti Ligjor

 

Email: selvie.ceku@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 588

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit

 

Email: plator.gerdovci@rks-gov.net
Tel: 0800 11000

Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike

 

Email: zana.kotorri@rks-gov.net 
Tel: +383 (0) 38 200 36-626

Departamenti i Rezervave Shtetërore

 

Email: ekrem.avdyli@rks-gov.net
           rushit.koca@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 591  
      +383 (0) 38 200 36 591

Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës

 

Email:
Tel: +383 (0) 38 200 36 060