Ministria

Historia:

Tani kjo ministri është bashkuar me disa njësi të ministrive tjera dhe është emërtuar Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike (MEPTINIS) dhe është pjesë përbërëse e Qeverisë së Kosovës.

Fillimisht ka qenë e emëruar Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe ka qenë pjesë e Qeverisë së Kosovës, e zgjedhur me votë të lirë në zgjedhjet e para qendrore, në nëntor të vitit 2001. Ndërsa punën e ka nisur saktësisht më 4 mars 2002.